Διαγωνισμός: Διεκδίκησε και κέρδισε ένα πολυμίξερ KitchenAid αξίας 699 ευρώ - Κεντρική Εικόνα

Διαγωνισμός: Διεκδίκησε και κέρδισε ένα πολυμίξερ KitchenAid αξίας 699 ευρώ

    

    

                                                                                                           

Αν δεν είναι αυτό ο καλύτερος βοηθός για την κουζίνα, τότε τι είναι;                                                                                                                                 

Το Sigmalive και η εταιρεία ΜΙΤΣΙΔΗ, σου χαρίζουν ένα πολυμίξερ Kitchenaid, που εκτός από πρακτικό είναι και πανέμορφο.  Δήλωσε συμμετοχή και διεκδίκησε το πολυμίξερ KitchenAid, σχεδιασμένο για να κάνει τα πάντα για εσένα.

Πώς θα διεκδικήσεις πολυμίξερ KitchenAid!

Πιο κάτω ακολουθεί μία φόρμα στην οποία πρέπει να απαντήσεις μια πανεύκολη ερώτηση , να συμπληρώσεις τα προσωπικά σου στοιχεία και στη συνέχεια να υποβάλεις τη συμμετοχή σου.  

 

Μέχρι πότε ισχύει ο διαγωνισμός;

Ο διαγωνισμός ισχύει από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 20 Δεκεμβρίου.2019 ώρα 23:59

 

Πώς θα ξέρω ότι κέρδισα;

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σου τηλεφωνικώς

 

Πόσοι θα είναι οι νικητές;

Ένας (1)

 

Χρειάζεται να γνωρίζω κάτι άλλο:

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στους ορούς συμμετοχής, μπορείς να τους βρεις στο κάτω μέρος του άρθρου

***Τα προσωπικά σου στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς που αφορούν στη διεξαγωγή του διαγωνισμού

                                                                                                                         

 

 Τα μακαρόνια σου, βρήκαν το ζωμό τους

Οι νέοι ζωμοί ΜΙΤΣΙΔΗ είναι φτιαγμένοι με 100% φυσικά προϊόντα χωρίς καθόλου ενισχυτικά γεύσης, συντηρητικά ή χρωστικές ουσίες. Προσθέτουν υπέροχη γεύση σε κάθε πιάτο, αναδεικνύοντας κάθε του συστατικό. Τώρα, σου χαρίζουν την ευκαιρία να διεκδικήσεις ένα ντιζαϊνάτο και πρακτικό πολυμίξερ KitchenAid αξίας €699.

             

 

 

 

ARTICLE TAGS: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, MITSIDES, KITCHENAID, MIXER

 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ

1. Η Εταιρεία με την επωνυμία «Sigma Live LTD», («Διοργανώτρια»), προκηρύσσει προωθητική ενέργεια με τον τίτλο «Διεκδίκησε ένα μίξερ KitchenAid» (εφεξής «Διαγωνισμός»).

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό: Στον Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Kύπρου άνω των δεκαοκτώ (18) ετών.

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού: Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 30/11/2018, ώρα 10:00 έως και 20/12/2019 ώρα 23:59 («Διάρκεια»).

5. Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό-Κληρώσεις: Με την επιφύλαξη των όρων του παρόντος κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό, εφόσον

ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα: Συμπληρώνοντας τα στοιχεία του, στην φόρμα συμμέτοχης και απατώντας σωστά την ερώτηση.

6. Η Κλήρωση θα αναδείξει ένα (1) νικητή. Από την κλήρωση θα αναδειχθεί ένας (1) επιλαχόντας.

7. Δώρο: ένα μίξερ KitchenAid αξίας €699

8. Ενημέρωση για Παράδοση των Δώρων: Ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικώς και θα πρέπει να παραλάβει το δώρο του από τα γραφεία του Mitsides. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή τους δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο γεννάται στον επιλαχόντα που θα έχει αναδειχθεί από την κλήρωση.

9. Ευθύνη Διοργανώτριας: Η Διοργανώτρια δεν θα ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα που τυχόν εμφανισθούν στα Δώρα, δεδομένου ότι η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται στην παράδοση των δώρων στους νικητές. Η

Διοργανώτρια δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στον Διαγωνισμό και ανάδειξης του νικητή. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας θα περιορίζεται στην αξία του δώρου και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

10. Τα Δώρα που θα δοθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι προσωποπαγή και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα προϊόντα ή δώρα.

11. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια ουδέν κόστος καλύπτει, το οποίο ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο των νικητών εκ της αξιοποίησης των Δώρων πέραν των αναφερομένων στο παρόν.

12. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή/και οποιονδήποτε άλλο

όρο του κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, τον τρόπο παροχής τους και τον αριθμό τους με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου.

13. Στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων που αναφέρονται ανωτέρω (όνομα, επίθετο, κινητό τηλέφωνο και πόλη), τα οποία δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, παρά μόνο για σκοπούς της κλήρωσης και ειδοποίησης των νικητών. Η συμμετοχή κάθε διαγωνιζόμενου στον Διαγωνισμό και η γνωστοποίηση των στοιχείων του στη Διοργανώτρια αποτελεί ρητή συγκατάθεσή τους για τη συλλογή και επεξεργασία

των στοιχείων αυτών από τη Διοργανώτρια και/ή τους συνεργάτες της προς σκοπό της κλήρωσης και μόνο. Η διαχείριση αυτή των δεδομένων θα πραγματοποιείται

εντός του νομικού πλαισίου και υπό τις εγγυήσεις που θέτει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και η εκάστοτε εσωτερική νομοθεσία. Μετά την

αποπεράτωση του διαγωνισμού τα προσωπικά στοιχεία των Συμμετεχόντων θα διαγραφούν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος

14. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων.

15. Mε την υποβολή των δεδομένων, ο χρήστης επιβεβαιώνει ότι έχει διαβάσει και συμφωνήσει με τους Όρους και Προϋποθέσεις που διέπουν τη συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια.

 

 

 

Newsfeed